Thơ Học trò

ngày 3.08.17


Một thuở học trò bi chừ nghĩ lại
Cũng thấy vui vui, cũng dị quá chừng

Tui buồn bực nhớ thương hoài phát bịnh
Tại người ta cứ lửng lửng lơ lơ
Đã bao lần tui rị mọ làm thơ
Kẹp vào sách còn giả vờ không thấy

Bộ không nhớ mới bữa tê chớ mấy
Trống tan trường tui lầm lũi theo sau
Rứa mà có người cùng bạn đi mau
Cả một quãng đường không thèm ngó lại

Chừ tui nghĩ thấy mình thiệt dại
Không thêm một lần bị dụ nữa mô
Nhưng nếu chiều mai O chịu đứng chờ
Tui sẽ có thư xanh, thư tím

Đã hẹn rứa răng O không đến
Thư viết rồi xếp lại để dành xem
Đợi hết buổi chiều, lần lựa vào đêm
Nghe ốt dột, trái tim buồn thổn thức

Tui giận O nhưng tui không thèm tức
Tức làm chi cho mệt lại mau tra
Tui hứa với lòng để bữa mô qua
Sẽ đòi lại tập thơ tình O mượn


« TRANG NHÀ »