Chiếc Lá 2

ngày 27.07.17


Sen vàng nở giữa bùn nhơ
Hương thơm thoang thoảng bên bờ phù vân
Nhớ xưa xe ngựa ân cần
Chiều rơi bóng nhạn mờ dần thức mây
Đong đưa với tháng cùng ngày
Nhìn thu vàng lá, nhìn cây trụi cành
Vô thường một đoá lênh đênh
Hỏi chi chiếc lá đầu ghềnh… về đâu« TRANG NHÀ »