Lìa Xa Cõi Tạm

ngày 15.06.17


Rồi mai hồn phách về đâu
Khi trăng chếch bóng bên lầu sương khuya
Là khi hồn xác đoạn lìa
Sông thu cạn nước, tình kia cạn dòng
Chẳng cần lóng đục khơi trong
Chẳng lo tranh chấp, tâm lòng lạc an
Quay lưng cùng chuyện trái ngang
Thong dong cõi tạm, thênh thang lối về
Xa lìa bể ái rừng mê
Trả xong nghiệp quả, cận kề chân tâm

Đầu tháng 6/2017


« TRANG NHÀ »