Thêm Một Lần Từ Biệt

ngày 1.06.17


Ngày Lễ chiến Sĩ Trận Vong
Thời tiết ẩm ướt, oi nồng
Bỗng đâu có trận mưa giông
Và tin bạn mất nhói lòng
Tử Sinh!

Chết tỉnh queo như đi vào giấc ngủ
Có lẽ bạn đã sống một đời thừa đủ
Nên ra đi nhẹ tênh
Để khỏi buồn mông mênh

Người đi. Tiễn người đi rồi
Trên đường về dạ bồi hồi khôn nguôi
Biết rằng đời vốn chẳng vui
Vẫn thương tiếc, vẫn ngậm ngùi… lạ chưa!

Nhìn hoa lá đong đưa
Dưới tàn cây rợp bóng
Ngồi hút thuốc giữa tiếng ve trầm bổng
Ôn kỷ niệm chúng mình… buồn rưng rức bạn ơi!
Thế hệ chúng ta có được mấy lần vui
Mầm ly biệt cứ chực chờ đâu đó

Thân phận mình
Xa gia đình từ nhỏ
Cho việc học hành để tìm kiếm tương lai
Rồi vì trách nhiệm làm trai
Phải bỏ học nửa chừng xông vào cuộc chiến
Để có một ngày đắng lòng, chết điếng
Phải rời bỏ gia đình, bỏ cả quê hương

Gió không về nên khói thuốc cứ vấn vương
Đậu trên mắt, trên mi làm mờ khu vườn hạ
Trong thoáng chốc tưởng hồn mình hoá đá
Giữa tiếng ve sầu vang vọng đầy sân

Cuối tháng 5, 2017


« TRANG NHÀ »