Thơ Haiku

ngày 17.06.22


Đời Chim
Một cánh chim bay ngang
Nhìn nghiêng tôi miệt mài, tất bật
Cất tiếng kêu… bay mất!

Wings
A lonely bird flies by
Glances at me, working hard and tirelessly
Sounds like crying… flies away!


Cảnh Đời
Xa lộ dập dìu xe cộ
Kẻ đổi qua phía nầy, người đổi sang phía nọ
Cuộc sống người cũng thế

Life scene
Highways swarming with vehicles
One changed to this side, one changed to the other
So is human life


Nửa Đêm Bệnh Viện
Khu bệnh nhân ngặt nghèo
Nghe tiếng rên xé lòng… tắt lịm
Y Tá chạy rậm rật

MICU Midnight
In Medical Intensive care unit
A loud painful moan suddenly stops
Doctor and nurses rush inTĩnh Lặng
Nhìn qua cửa sổ bệnh viện
Sương trắng rơi chập chùng
Nghe tiếng gió sau lưng

Quiet Night
Looking thru hospital’s window
Mists fall freely
Wind blows lightly on the backGiới Hạn
Bên trong vườn rào
Một đàn gà thong dong với đôi cánh
Nhưng tự do hữu hạn, vô tình

Limit
Inside the yard’s fences
Chickens wander freely with wings
Freedom within but unknown and unseen


« TRANG NHÀ »