Tiễn Bạn

ngày 15.05.17


(Hoàng Thị Quế, cựu học sinh Liên Trường Trung Học tỉnh Long Khánh)

Sáng ra chưa thức giấc
Đã nhận được tin buồn
Một cựu học sinh đã bỏ bạn bỏ trường
Vùng miên viễn vẫy tay chào lần cuối

Như bóng chim về núi
Lưu luyến chút hương xưa
Đã qua rồi những tháng nắng ngày mưa
Đã rũ sạch trần duyên
Vượt bến mê, quay về bờ giác
Về cõi Niết bàn đời đời an lạc
Nhớ độ trì cho bè bạn, chúng sinh
Còn quẩn quanh bởi lục dục thất tình
Còn lặn hụp giữa trầm luân nghiệt ngã
Xin đốt nén hương tiễn người đi nhé
Bằng tất cả tấm lòng của bạn cũ, trường xưa
Thương tiếc nhau nói mấy cho vừa
Dẫu vẫn biết mỗi chúng ta cũng sẽ trở về cát bụi

Có một lần gọi phone nghe bạn nói
Cuộc hồng trần vay trả trả vay
Như buổi chiều mưa bay
Giữa hạ nồng khô khốc
Và hạnh phúc, khổ đau của một đời người
Chỉ cần trong thoáng chốc
(Khi nhịp tim ngừng đập, hơi thở đứt ngang)
Cũng sẽ như là đám mây trắng thênh thang.

Bạn đã rõ lẽ tử sinh
Cứ an vui về nương bên chân Phật
Xin ghi nhận những tấm lòng bạn bè chân thật
Và hẹn một ngày… mình lại đoàn viên

6g sáng Kingwood, ngày 12 tháng 5, 2017« TRANG NHÀ »