Xuân Mai – Thơ dịch

ngày 30.01.14


Nguyên Bản Âm Hán Việt:

Xuân mai

Tha hương xuân hựu lai,
Độc ẩm đối hàn mai .
Hoa tảo tri nhân muộn,
Xuân thôi, bất khẳng khai .

Mai ngày xuân

Xuân lần nữa về trên đất lạ,
Rượu một mình buồn bã nhìn mai .
Thương người nặng gánh bi ai,
Nên mai chẳng nở, xuân nài mặc xuân.

Cali Xuân Quý Mùi 2003
Trần Văn Lương

Mùa Xuân, Hoa Mai, và Tôi

Thất ngôn tứ tuyệt:

Xuân lại đến rồi nơi quê xa
Mai lạnh ngại ngần, chén mình ta
Chắc biết ta buồn, Mai biếng nở
Dù Xuân nài giục, chẳng trổ hoa

Và Lục bát:

Xuân về mình vẫn tha hương
Nhìn Mai lạnh, cất chén buồn mình ta
Sầu lây Mai chẳng nở hoa
Mai câm lặng ngắm Xuân qua ngậm ngùi

Yên Sơn


« TRANG NHÀ »