Mùa Trăng Tháng 9

ngày 10.10.16


Này em ly rượu bờ sông
Vẫn còn hương vị trong lòng, em ơi
Đi ngang chốn cũ bồi hồi
Vẳng nghe tiếng nói, giọng cười đâu đây
Dòng sông vắng, lá rơi đầy
Thu sang cạn nước, sông gầy chơ vơ
Nhớ người dệt mấy vần thơ
Sầu dâng trên bến, mịt mờ hơi sương
Em đầu, anh cuối sông Tương
Để nghe tiếng vọng đêm trường lẻ loi

Chớm thu 2016


« TRANG NHÀ »