Rồi như lá thu rơi

ngày 15.09.16

aa


Ngồi gõ nhịp thời gian qua vội
Thấy cuộc đời ngắn ngủi, mong manh
Mới đây lá hãy còn xanh
Mà nay vàng úa trên cành… đong đưa

Nắng rát bỏng, gió mưa bất chợt
Lá trên cây thưa thớt từng ngày
Có ai biết được ngày mai
Lá nào sẽ rụng, sẽ phai theo mùa

Lá xào xạc gió lùa trước ngõ
Lời chia ly nỗi nhớ niềm thương
Mai này bốn hướng tám phương
Có ai còn biết cội nguồn từ đâu

Ngồi gõ nhịp nỗi sầu vươn dậy
Soi lòng mình sao thấy hư hao
Một đời lận đận lao đao
Rồi như chiếc lá đêm nào rụng rơi

Giữa tháng 9/2016


« TRANG NHÀ »