Tuyệt Tác

ngày 8.11.18

tuyettac


Tuyệt cú

絕句

賈島

二句三年得,
一吟雙淚流。
知音如不賞,
歸臥故山秋。
Nguyên tác: Giả Đảo

Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Quy ngọa cố sơn thu
Đặng Thế Kiệt

Tuyệt Tác Dòng Thơ (Thu Tự)

Ba năm ròng rã được đôi câu
Cất tiếng ngâm nga, ứa lệ sầu
Tri kỷ nếu chẳng màng đoái tới
Thu về núi cũ ẩn niềm đau
PTL

Câu thơ tuyệt tác

Ba năm thảo được vài câu
Ngâm lên hai giọt lệ sầu chực tuôn
Nếu như người ấy không màng
Thu sang về núi ẩn tàng niềm đau
Yên Sơn


« TRANG NHÀ »