Tại Gió

ngày 27.10.16

taigio


Lẽ dĩ nhiên sóng phát sinh từ nước
Nhưng nếu không có gió chẳng thành cơn
Tại ai hay dỗi hay hờn
Khiến cho tôi mãi vướng vòng trầm luân

Có lúc muốn “thôi đừng yêu nữa”
Ngày qua ngày lần lựa rồi quên
Xa người lòng dạ buồn tênh
Khi sương xuống, lúc trăng lên… thở dài


« TRANG NHÀ »