Mơ Trăng

ngày 18.08.07

trăng


Trăng 16 đẹp như mơ nàng hỉ
Hai đứa mình thủ thỉ mấy canh qua
Chừ trăng ngả bóng xế tà
Trong chăn chiếu ấm có ta có mình

Cứ mơ ước, ước mơ tình… vô vị
Cứ chiêm bao, cứ mộng mị lạ đời
Trăng tàn rồi đó nàng ơi
Hồn ta vẫn cứ như người trên mây

Nói cho đã, giờ ta đây đi ngủ
Để mộng mơ cho đủ giấc Nam Kha
Sáng ra ta lại hoàn ta
Soi gương đã thấy mình già hơn xưa

05.01.2007


« TRANG NHÀ »