Dưới Trăng

ngày 25.07.19


Ai muốn mua trăng tui bán cho
Trăng Houston vẫn đẹp vô bờ
Đêm qua trăng sáng lung linh quá
Lặng ngắm trăng suông mà ước mơ

Ước mơ người đó cùng tôi bước
Lặng lẽ dưới trăng vàng đêm thu
Làm sao tôi nói ra lời được
Như gió xuyên cành nghe vi vu

032006


« TRANG NHÀ »