RĂNG TUI THƯƠNG HUẾ

ngày 5.02.18


Tui thương Huế là thương ngày mới lớn
Thuở học trò khi tập tễnh làm thơ
Tui nhớ hoài màu kỷ niệm như mơ
Khi giở lại tập ngày xanh lưu bút

Tui nhớ lắm khoảng trời xanh cao vút
Dòng Hương giang phẳng lặng nên thơ
Vài dải mây trời vương nhẹ như tơ
Trong gió thoảng tiếng chuông chiều Thiên Mụ

Tui nhớ mãi buổi chiều nơi Thượng Tứ
Đi bên nhau, hai đứa giữ lặng yên
Ở sân trường O liến thoắng, huyên thuyên
Mà răng hôm nớ cứ dòm xuống đất

Chắc có lẽ tại hương tình ngây ngất
Cho nên tui cũng không nói nên lời
Chừ nhớ về, thương chi lạ O ơi
Rứa nên vẫn quay nhìn về kỷ niệm

13032003


« TRANG NHÀ »