Xuân Vẫn Trong Tôi

ngày 21.01.19


Tuổi xuân dù chẳng thụt lui
Nhưng mùa xuân ở trong tôi vẫn còn
Ngày xưa … một thuở Saigòn
Sân trường, cánh phượng vẫn còn quẩn quanh
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Dù hoa mộng cũ trở thành xa xôi
Nhưng tôi vẫn cứ là tôi
Là xuân mộng của một đời mộng mơ
Là tôi của những tình thơ
Là tôi của thuở học trò năm xưa


« TRANG NHÀ »