Thay Lời Chúc Đầu Xuân

ngày 20.01.15


an lành, không biết được không
chỉ là thanh sắc trong lòng mà thôi
làm sao xuân có quê người
làm sao vui với tuổi đời chông chênh
xuân về đất khách buồn tênh
rượu không người uống, nhớ quên riêng mình
biết rằng một cuộc tử sinh
mà sao vẫn nặng chút tình cố hương


« TRANG NHÀ »