Quê Người Quê Tôi

ngày 19.10.21

langqueVN


Tôi dân Sông Vệ, Sông Trà
Hồn theo Thạch Trận La Hà về đây
Thời gian như thoáng mây bay
Sống đời viễn xứ mộng ngày hồi hương
Nước Non Xứ Quảng mến thương
Chiều đi giọt nắng vấn vương quê người

Long Đầu Hý Thủy quê tôi
Liên Trì Dục Nguyệt một trời nhớ thương
Nhớ ơi Thạch Bích Tà Dương
Trăng soi Thiên Ấn, hồi chuông Niêm Hà
Vu Sơn Trường Lộc mờ xa
Sa Bàn An Hải nhạt nhòa nước non
Hà Nhai Vãn Độ có còn
Xuôi về Cổ Lũy Cô Thôn thanh bình
Mây chiều Thiên Bút như tranh
Vân Phong Túc Vũ trắng xanh sáng ngời
Thạch Cơ Điếu Tẩu vẫn ngồi
La Hà Thạch Trận muôn đời còn trơ

Quê người viết mấy dòng thơ
Gửi người năm cũ bây giờ cách xa
Bóng thời gian đã xế tà
Trên đầu tóc cũng sương pha sắc buồn
“Quê mình”! Trăm nhớ nghìn thương
Bao giờ sạch bóng bạo cuồng quê tôi!?


« TRANG NHÀ »