12 CẢNH ĐẸP CỦA QUẢNG NGÃI

ngày 17.08.17


1. Thiên Ấn Niêm Hà

Giữa vùng trời nước mênh mông
Ấn trời đóng xuống dòng sông mơ màng
Núi Thiên Ấn, bến Trà giang
Bóng mây lờ lững về ngang lưng đồi

Bấm vào link dưới đây để xem tiếp

12 CẢNH ĐẸP CỦA QUẢNG NGÃI


« TRANG NHÀ »