Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi (*)

ngày 7.01.19


“Ta muốn đạp con sóng dữ
Cưỡi cá kình ngư”*
Ra Biển Đông để một mất một còn với quân xâm lược
Tổ Tiên ta xưa kia đã năm lần bảy lượt
Đập tan mộng xâm lăng của rợ Hán, rợ Mông
Bởi lòng dân ở Hội Nghị Diên Hồng
Nam nữ, trẻ già đều một lòng quyết chiến

Nay giặc Bắc phương lại ghe phen
Ngang ngược, hung tàn chiếm dần đảo biển
Đặt giàn khoan trong thềm lục địa nước nhà
Lộ dã tâm gây chuyện can qua
Ỷ thế mạnh
Coi trời bằng vung
Ngang nhiên cưỡng cướp.
Thế mà lũ tham quan cầm đầu đất nước
Gục mặt làm ngơ hết sức đốn hèn

Toàn dân ơi hãy mạnh dạn đứng lên
Nếu không thể quật cường như Ngô Quyền, Lê Lợi
Thanh niên ơi người người mong đợi
Dẫu không liệt oanh như Hưng Đạo, Quang Trung
Ít ra cũng phải được một phần như Bà Triệu, Bà Trưng
Đừng vô cảm, thờ ơ
Rồi dân tộc không bao lâu sẽ rơi vào vòng nô lệ

Hỡi các bạn trẻ,
Các bạn là thanh niên thế hệ
Đứng vùng lên
Đáp lời sông núi
Nhanh lên
Lũ già chúng tôi thề sát cánh với các chị các anh
Từ hải ngoại sôi sục hờn căm nhìn giặc Tàu xâm lăng Tổ Quốc
Giặc Bắc Phương gây tai trời ách nước
Thề một lòng quyết bảo vệ giang sơn
Dậy mà đi chí cả không sờn
Sấn bước tới, đập tan xích xiềng của bạo quyền, Thái Thú
Đòi lại tự do nhân quyền dân chủ
Cho Việt Nam độc lập tự cường

11 tháng 5, 2014
———————————————————-
(*) Câu nói lịch sử của Bà Triệu Thị Trinh (ở tiền bán Thế Kỷ thứ I) khi đứng lên chống giặc Tàu đô hộ.


« TRANG NHÀ »