Thư Cuối Năm Cho Bạn

ngày 12.02.18


Sáng ra đầu óc lơ mơ
Với tay gỡ nốt cái tờ cuối năm
Cám ơn lời chúc, câu thăm
Nhưng sao Tết lại lạnh căm thế này
Bỗng dưng thương nhớ tụi mầy
Ba tám năm lẻ… một bầy lưu vong

Cuối năm có gì vui không
Riêng tao vẫn thấy trong lòng chán chê
Vẫn là nhớ nước thương quê
Ước mơ có lúc quay về cố hương
Trời ơi cộng sản thiên đường
Một bầy quỹ dữ, một phường yêu ma

Lần tay đếm tuổi thấy già
Không biết còn thấy quê nhà nữa chăng
Một thời Bảo Quốc Trấn Không
Lưng trời gãy cánh
Nát lòng xa bay
Ba tám năm vẫn còn đây
Mỗi cuối năm lòng cứ quay quắt buồn

Ngày cuối năm 2013


« TRANG NHÀ »