Vẫn Phải Tùy Duyên

ngày 22.02.18


Khi nào bạn muốn viết
Đừng rào trước đón sau
Thật ảo khác gì đâu
Cứ viết điều muốn viết

Khi nào bạn muốn viết
Cứ chấm mực vào tim
Mở cửa đuổi bóng đêm
Rước trăng vào trong mộng

Biển vẫn luôn dậy sóng
Thuyền đi thuyền cứ đi
Dẫu biết có nhiều khi
Sóng xô thuyền tơi tả

Dẫu lặng câm như đá
Cũng sờn lòng tháng năm
Đừng nghĩ đá vô tâm
Thử nhìn trong tĩnh lặng

Tôi bốn mùa mưa nắng
Đi qua cùng truân chuyên
Ai biết được nghiệp duyên
Mà đo lường lẽ sống

Rước trăng vào trong mộng
Soi lòng trần xôn xao
Bạn ơi có khi nào
Sông không về biển lớn

Đầu tháng 11/2013


« TRANG NHÀ »