Quán Tưởng

ngày 18.07.16


Quay lưng ngó lại ngậm ngùi
Đứng trên triền giốc nhìn đời trầm kha
Sợi buồn quanh quẩn bên ta
Tâm nghe tiếng vọng từ xa nghìn trùng
Giọt rơi rớt, giọt rưng rưng
Nhớ ai lòng cứ bâng khuâng gọi về
Dặm mòn lối nhỏ sơn khê
Giật mình tỉnh giấc… bốn bề tịch liêu

Mùa Vu Lan 2013


« TRANG NHÀ »