Thơ Dịch – LỘ BIÊN HỎA

ngày 16.12.19

LỘ BIÊN HỎA

Nguyệt khuyết, vạn sầu thôi,
Lộ biên, lữ khách bồi.
Đạm quang hân bán diện,
Bạc diễm lạc không bôi.
Lãnh địa ngưng nhân ảnh,
Du yên phủ thạch môi.
Dạ thâm, cô hỏa tức,
Hàn lệ sái tàn hôi.

Trần Văn LươngNHÓM LỬA BÊN ĐƯỜNG

Trăng tà cùng nỗi buồn nôn
Bên đường lữ khách nghe hồn lạnh căm
Nhóm lên chút lửa phù vân
Ánh hồng nửa mặt, chén không… bồi hồi
Đất ôm lạnh đặc bóng người
Khói lang thang quyện bám vào rêu xanh
Đêm sâu bếp lửa lạnh tanh
Lệ rơi từng giọt buồn trên tro tàn

Yên Sơn


« TRANG NHÀ »