ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI

ngày 23.11.17


Lửa ở lòng ta phải không anh
Bùng lên hay chỉ sáng mong manh
Chớ sợ tâm người không đủ lửa
Đừng để tâm ta phải lạnh tanh
Mai mốt cơ trời xoay chuyển lại
Bên tôi sừng sững bóng hình anh
Cùng nhau rao giảng tình nhân loại
Ca ngợi quê hương của chúng mình


« TRANG NHÀ »