Chạnh Nhớ Thu Xưa

ngày 9.11.19


Thu về cây lá xôn xao
Thu vàng hoa cúc, thu chào trăng lơi
Gió lồng lộng lá vàng rơi
Rụng trên sông vắng, một trời vàng au
Rụng đầy ngõ trước vườn sau
Cho hai mình bước qua cầu chung đôi
Giờ thì mỗi đứa mỗi nơi
Tìm nhau tìm cả một đời khổ chưa
Buồn chia ngày nắng đêm mưa
Tơ duyên mỗi đứa đón đưa một người

01. 2013


« TRANG NHÀ »