Lời Khuyên Qúy Giá (Phỏng dịch William Shakespeare)

ngày 1.12.14


William Shakespeare said:
I always feel happy, you know why ?
Because I don’t expect anything from anyone
Expectations always hurt…
Life is short…
So love your life…
Be happy and keep smiling
Before you speak, Listen
Before you write, Think
Before you spend, Earn
Before you pray, Forgive
Before you hurt, Feel
Before you hate, Love
That’s Life.
Feel it, Live it & Enjoy it

Ngài William Shakespear nói rằng:
Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc,
Bạn có biết tại sao không?
Vì tôi chẳng bao giờ đợi mong
Bất cứ điều gì ở người khác
Vì sự kỳ vọng luôn tai ác
Làm cho ta đau đớn thêm thôi
Đời sống ngắn ngủi của con người
Hãy quý trọng cuộc đời của bạn
Dẫu hạnh phúc hay trong khổ nạn
Cứ an nhiên và luôn mỉm môi cười
Hãy lắng nghe trước khi diễn đạt thành lời
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút
Chỉ chi tiêu sau khi giàu ngút
Phải biết thứ tha trước khi lẩm bẩm nguyện cầu
Hãy biết cảm nhận trước lúc làm kẻ khác khổ đau
Hãy thật lòng yêu người trước khi ta ghét
Đời vốn là thế
Sẽ chẳng bao giờ đổi thay, khác biệt
Cảm nhận đi, thưởng thức nó, và sống hết mình!

11.2012


« TRANG NHÀ »