CHỚM THU

ngày 11.09.19


Giận chi em ơi cho tôi xin lỗi
Nhưng nỗi buồn này chia sẻ cùng ai ?

Nhặt từng chiếc lá vàng rơi
Nghe đàn chim nhỏ bên trời gọi nhau
Gió xuyên cành lá xạc xào
Chiều đi xuống thấp, mây cao mấy từng
Thu đi, thu đến bao lần
Sao luôn có chút bâng khuâng, dịu dàng

Hè đi thu cũng vừa sang
Vẩn vơ đi nhặt lá vàng chiều nay
Vung tay thả lá thu bay
Phất phơ như bướm đón ngày chớm thu

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »