CHIA TAY VÀO CHIỀU THU

ngày 12.11.18


Rõ ràng người đã quay lưng
Thu phân vân đứng trông chừng chiều đi
Ai cười giọt lệ vu qui
Mà nghe đau nhói xuân thì người ơi
Thu đi cùng lá vàng rơi
Để ta riêng lẻ một trời luyến lưu

 

À ơi giọt nắng chiều phai
Bên cầu sương bạc nhuộm đầy hoàng hôn

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »