Đại Hội Văn Bút Quốc Tế

ngày 28.09.11

Một số hình ảnh của Đại Hội Văn Bút Quốc Tế Kỳ 76 ở Nhật và kỳ 77 ở Serbia

Đại Hội Văn Bút Quốc Tế Kỳ 76 ở Tokyo, Nhật
(Bấm vào link trên để xem hình)

Đại Hội Văn Bút Quốc Tế Kỳ 77 ở Belgrade, Serbia
(Bấm vào link trên để xem hình)


« TRANG NHÀ »