Thơ Dịch

ngày 8.10.18

C’est le Printemps des poètes,
Belle saison pour une plume,
De dévoiler la belle coquette,
Au port de son coeur en écume,
Dans le sillage d’une goélette,
Encore sous la brume.


Phỏng dịch:
Mùa xuân, mùa của thi nhân
Tay cầm bút chẳng ngại ngần mộng mơ
Cho ra đời những vần thơ
Như tranh diễm tuyệt, như bờ vai ngoan
Như lằn nước rẽ bình an
Đằng sau thuyền nhỏ, trong làn suơng mai
Con tim nhiệt huyết sục sôi
Yêu ai yêu cả một đời mộng mơ


« TRANG NHÀ »