DÒNG SÔNG CÔ TỊCH

ngày 31.03.16


Trăng ngả bóng bên dòng sông sóng lặng
Một con đò buông mái ngắm trăng suông
Xa tít đầu ghềnh mờ ảo khói sương
Bên bờ vắng đèn câu leo lét sáng

Một bóng đơn côi thơ bầu rượu bạn
Đêm vô cùng chìm đáy cốc tịch liêu
Vừa cạn ly đầy hồn phách phiêu diêu
Nghe ai hỏi về đâu người khách lạ

Về đâu nữa một tâm hồn hóa đá
Khi trên đầu đã xế một vầng trăng
Khi nẻo về cũng mờ mịt sương giăng
Cùng tiếng thời gian thở dài rụng xuống

Đêm dã dượi lần bước đi về sáng
Trong mơ màng nghe tiếng gọi từ xa
Như ai hỏi về đâu người khách lạ
Khi trên đầu đã xế một vầng trăng

102010


« TRANG NHÀ »