Chớm Thu… Xưa

ngày 8.09.12


Buổi sáng đi làm trời gai gai lạnh
Nghe như hơi thu bàng bạc đất trời
Hai bên đường vài cánh lá vàng rơi
Lòng tư lự trăm điều không tên tuổi

Nghe một thoáng mùa xưa réo gọi
Ở ven trời, từ một cõi xa xăm
Có thu vàng, đôi mắt đẹp đăm đăm
Soi tiền kiếp chân dung ta bối rối

Cũng một thoáng một lần ai hờn dỗi
Đôi môi khô mím chặt cuối trời chiều
Ta ôm đàn dạo khúc nhạc đìu hiu
Mà sênh phách hững hờ thu chớm lạnh

Có nhiều buổi góc sân trường hiu quạnh
Ngồi tương tư buông tiếng hát ơ hờ
Nhặt lá vàng ta tập tễnh làm thơ
Chép thành tập kẹp vào trong sách mượn

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »