Tuổi Xuân Chắp Cánh

ngày 27.01.11


Mai đào đua nở vàng
Chợt thấy mùa Xuân trở lại
Ôi mùa Xuân của những ngày thơ dại
Đã chắp cánh bay rồi còn đâu nữa Xuân ơi

My Youth had flown away

Apricot and Peach flowers are blossom
Suddenly the spring is back
Oh the spring of the days of the young and restless
Had flown away can’t be searched nowhere

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »