GỬI O

ngày 7.05.18


Tui đã hứa về thăm O lần nữa
Khi mưa thu nhuộm vàng lá vườn sau
Răng còn kèn cựa chi nhau
Mai tê há chẳng qua cầu tử sinh

Lá bao lần thay, tình mình cũng cạn
Cuối cuộc đời chỉ là thóang phù du
Bên ni trời đã chớm thu
Mà ngày về răng vẫn mịt mù, nôn nao

Tui hỏi O tháng ngày bao giờ đợi
Như mây trắng bay về cuối trời xa
Bốn mùa lần lượt đi qua
Bên ni tui nhớ quê nhà, nhớ O

Vẫn chẳng biết sẽ bao giờ gặp lại
Biết rằng mình sẽ ngần ngại nhìn nhau
Nhìn nhau khơi lại mạch sầu
Như khi ngả nón qua cầu năm xưa

Mình xa nhau đã bao mùa mưa nắng
Nhưng bóng hình O vẫn chẳng hề phai
Dẫu rằng chẳng có tương lai
Chỉ là mây trắng… bay hoài ngàn năm

Tui hứa với O về thăm lần nữa
Khi mưa thu nhuộm vàng lá vườn sau
Thôi đừng kèn cựa chi nhau
Mai tê rồi cũng qua cầu tử sinh

25.09.2008


« TRANG NHÀ »