Yêu Thi Sĩ

ngày 24.10.10


Tui lỡ dại nên yêu nhầm thi-sĩ
Dắt tui đi qua chín cõi mộng mơ
Bùa phép nào người trộn lẫn trong thơ
Cho tui lạc trên lối về mộng mị

Mấy con chữ chứa bao điều thần bí
Như thanh âm ve vuốt nhẹ trong hồn
Tui thẫn thờ trong những buổi hoàng hôn
Nghe nhung nhớ, sóng xô bờ vội vã

Và như thế kể như tui đã
Yêu người rồi, yêu thảng thốt, người ơi

2000


« TRANG NHÀ »