Chiều Thu Trên Bến Vắng

ngày 18.11.18

Thơ: Yên Sơn
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Người hát: Đăng Tuấn
Dòng sông vắng, khói thu gọi buồn sầu loang trên sóng.
Chiều nghiêng bóng, nước xuôi vô tình dòng đời mãi trôi…

CTTrenBenVang


« TRANG NHÀ »