Chiều Thu Trên Bến Vắng

ngày 18.11.18

Thơ: Yên Sơn
Nhạc & Video: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ:Đăng Tuấn

Dòng sông vắng, khói thu gọi buồn sầu loang trên sóng
Chiều nghiêng bóng, nước xuôi vô tình dòng đời mãi trôi
Thu ai gom sầu để lại riêng mình ngày dài vô tâm, năm tháng hư hao…

CTTrenBenVang


« TRANG NHÀ »