Chiêm Bao

ngày 21.11.13


Nắm tay em bước xuống đời
Rủi dong thân thế mắt ngời ánh sao
Đêm say giấc mộng chiêm bao
Đong đưa bão nổi ra vào nhân gian
Gót hài nghìn dặm quan san
Chơi vơi mệt lã, ai bàng quan trông
Gió xua đuổi đám mây hồng
Sương đêm rơi nhẹ, cuộn vòng gối chăn

121991

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »