Của một thời bay bổng

ngày 17.07.22

Người bạn KQ đã dành thì giờ làm cho tôi một clip vui với những hình ảnh các loại phi cơ tôi đã một thời bay qua. Post lên đây chia sẻ cùng quý vị.


« TRANG NHÀ »