Chương Trình VHNT Tháng 4/2022

ngày 9.04.22


Thân mời quý vị cùng thưởng thức chương trình Văn Học Nghệ Thuật đặc biệt cho mùa 30 tháng 4 của Yên Sơn với Phượng Vy và Như Tuyền trên Saigon-Dallas Radio, băng tần 1600AM

Chương trình kỳ nầy đặc biệt hướng về “Mùa 30 Tháng Tư”, tưởng niệm những đau thương của một dân tộc; những mất mát của Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền của Quân, Dân Miền Nam nước Việt cho cái gọi là “cách mạng giải phóng”. Và cũng để thay cho những nén hương lòng tưởng nhớ đến Phi Hành Đoàn Tinh Long 07 đã bị bắn rơi vào sáng 29/4/1975 trên bầu trời thủ đô Sài Gòn nhằm làm chậm bước tiến của quân đội Cộng Sản Bắc Việt.« TRANG NHÀ »