Tình Tự Nhiên Tan – Giọng Nam

ngày 7.08.21

Thơ: Trần Thanh Tùng
Nhạc: Yên Sơn
Hoà âm & Trình bày: Nguyễn Hậu


« TRANG NHÀ »