TÂM SỰ

ngày 22.11.18


Buồn tháng tư tóc đổi màu
Ba mươi năm… từ chuyến tàu ly hương
Ta trôi như nhánh rong buồn
Lênh đênh trên biển biết phương nào về
Cuộc trần ai, một bến mê
Trầm luân thừa mứa, tứ bề sắc không
Dòng đời trăm nhánh ra sông
Sông nào cũng tụ về lòng đại dương
Chiều nay gió nhẹ mây vương
Trên sông giăng mắc khói sương lặng lờ
Tâm sự buồn kết thành thơ
Chân bon ngựa mỏi bên bờ phù vân

14042005


« TRANG NHÀ »