Ý Nghĩa Cuộc Sống

ngày 8.04.21


{1}
Once all villagers decided to pray for rain.
On the day of prayer, all the people gathered,
but only one boy came with an umbrella.
That’s FAITH

{2}
When you throw babies in the air,
they laugh because they know you will catch them.
That’s TRUST

{3}
Every night we go to bed
without any assurance of being alive the next morning,
but still, we set the alarms to wake up.
That’s HOPE

{4}
We plan big things for tomorrow
in spite of zero knowledge of the future.
That’s CONFIDENCE

{5}
We see the world suffering,
but still, we get married and have children.
That’s LOVE

{6}
On an old man’s shirt was written a sentence
“I am not 77 years old;
I am sweet 16 with 61 years of experience.”
That’s ATTITUDE
{1}
Cả khu phố tin tưởng cầu mưa
Đến ngày hẹn mọi người đông đủ
Họ trang trọng chỉnh tề hội tụ
Bỡ ngỡ nhìn một cậu bé cầm ô
Đó là NIỀM TIN

{2}
Khi bạn tung đứa trẻ lên không
Nó toét miệng bật cười hắc hắc
Nó không sợ chỉ vì biết chắc
Không thể nào bạn để nó rơi
Đó là TIN TƯỞNG

{3}
Mỗi tối chúng ta đi ngủ
Không có bất kỳ sự bảo đảm nào
Rằng ta nhất định còn sống sáng hôm sau
Nhưng ta vẫn tự động để chuông báo thức
Đó là HY VỌNG

{4}
Chúng ta vẫn lên kế hoạch
Cho những việc lớn ở ngày mai
Dù không có kiến thức gì
Cho những việc xảy đến trong tương lai.
Đó là SỰ TỰ TIN

{5}
Vẫn biết cuộc đời nầy
Có biết bao khổ luỵ
Nhưng vẫn bước tới và không hề suy nghĩ
Vẫn kết hôn và vẫn có con
Đó là TÌNH YÊU

{6}
Trên áo của một ông già
Thấy ông viết đậm một câu
“Tôi không phải 77 tuổi
Mà chỉ là 16 với 61 năm kinh nghiệm dài lâu.”
Đó là THÁI ĐỘ


« TRANG NHÀ »