Thi ngâm Hồ Trường Nguyễn Bá Trác

ngày 5.04.21


Trong những ngày tháng buồn hiu
Chạnh lòng ngâm một bài thơ tâm đắc
Hồ Trường! Hồ Trường!
Ôi quê hương mịt mù, xa lắc
Xót xa lòng một gã tha hương


« TRANG NHÀ »