Chào Ngày Mới

ngày 22.03.21

Vườn nhà tôi sót lại
Vài hoa Xuân thắm nở
Sau bão tuyết thế kỷ
Gửi em thay nụ cười

My Spring Garden remnants
There are few flowers bloom
After the blizzard of the century
Share with you in place of a smile

20/3/2021


« TRANG NHÀ »