Karaoke Về Thăm Lại Sài-gòn

ngày 10.03.21

Thơ & Nhạc: Yên Sơn


Tết đã qua rồi, Xuân ở lại
Nơi Rừng Vua cây nảy lộc, đâm chồi
Nhớ quê hương mình
Nhớ quá đi thôi
Sài Gòn yêu dấu… có bao giờ trở lại!?


« TRANG NHÀ »