Tưởng Nhớ Một Tinh Long

ngày 1.03.21


Tiễn Biệt Tinh Long Nguyễn Phan Quang Trung
Cựu SVSQKQ/Khoá 69A. Pilot PĐ 821 Tinh Long/KĐ53CT/SĐ5KQ

Tinh Long ơi!
Xin trở về ngày cũ
Những sáng bánh mì, xôi nắm đi bay
Đêm đêm về, nghèo kiết xác cũng say
Say với những thằng còn sống
Say cho bạn mình vừa nằm xuống
Tinh Long ơi!
Một đời trai oan uổng
Mộng chưa thành mình đã phải tha hương
Nhớ bạn bè trong tiền kiếp đau thương
Nay bạc tóc
Ở một nơi không là Tổ Quốc

Trung ơi!
Tao đã cố quên
Nhưng không thể nào quên được
Một thời ngang trời…
Chúng mình cùng đi giữ quê hương
Giữ làm sao để có cảnh đoạn trường
Kẻ chết ở trại cải tạo
Người chôn thân trên biển cả
Hàng triệu người chen chân vội vã
Bỏ nước ra đi tản lạc quê người
Nhìn lại quê hương nước mắt ngậm ngùi
Nhớ bè bạn, nhớ Tinh Long xa xót

Trung ơi!
Nay ở quê xa
Chúng tao đến đây tiễn mầy đi… lần chót
Về bên kia thế giới an bình
Về một nơi không còn vướng bận tử sinh
Cũng không phải bận lòng chuyện nước non đã ngoài tầm tay với
Xin hộ trì cho đại gia đình Tinh Long
Cùng với vợ con mầy trong những tháng ngày sắp tới
Được an bình, được nhiều nghị lực để vượt qua
Để còn mong có một lúc không xa
Được thấy quê hương trở mình toả sáng
Và nắm tro tàn của mầy sẽ được cải táng
Trên ruộng trên đồng xứ sở Long An.
Vĩnh biệt Trung

Ngày 27/2/2021


« TRANG NHÀ »