Cánh Lá Buổi Hoàng Hôn

ngày 6.02.21


Chùm lá vàng ở bờ hồ tôi gặp
Đẹp lạ lùng bên sóng nước như mơ
Gió đưa cành lá phất phơ
Thản nhiên trong nắng đợi chờ hoàng hôn

Tôi sẵn có một tâm hồn mẫn cảm
Nên chạnh lòng cám cảnh trước thiên nhiên
Cũng mong dẹp được ưu phiền
Sống vui từng bữa, bình yên cuối đời

Như cành lá không một lời ai oán
Mặc nắng mưa, mặc sương gió phũ phàng
Như bài viết phải sang trang
Phải phết, phải chấm xuống hàng… thế thôi!

Tháng 2/2021


Yellow Leaves In Sunset

Yellow leaves on the shore of the lake I met
Surprisingly beautiful by the water waves like dreaming
The wind waved the branches and leaves
Calmly in the sun waiting for sunset

I have a sensitive mind
Easy to be touched by nature
Hope to clear up the sadness
Live happily every day, peace at the end of life

Like branches and leaves without a word of resentment
Ignoring sunshine and rain, or brutal frost and wind
As the article must turn the page
Must mark a comma or a dot to down the row… that’s all!



Bản dịch của Như Mai

Surprisingly beautiful by the water waves in dreams
The wind stirred the branches and leaves
Calmly in the sun waiting for sunset
I own a sensitive nature
Therefore easy to feel touched by the universe
Hope to clear up the melancholy
Live happily every day, peace at the end of life
Like branches and leaves without a word of resentment
Leave alone the heat and hail, the brutal frost and wind
The same as when you need to turn a page
When you put a comma, a full stop, and skip a line… that’s all!


« TRANG NHÀ »