Cũng bởi vì lời hứa

ngày 28.01.21


Chắc có ai nhìn trăng từ phương đó
Trăng đêm nay lồng lộng giữa trời cao
Xuân sắp về nên cành lá xôn xao
Lâu không gặp nên mùa đông dài lắm
Nhớ rất nhớ. Nhớ mắt môi đằm thắm
Nhớ lời ai thủ thỉ dưới trăng khuya
“Nếu một ngày nào đôi ngả cách chia
Thì nên nhớ mùa trăng cùng chung ngắm”

Tôi vẫn tưởng tình tôi thừa sâu đậm
Lời của em gửi gió thoảng mây trôi
Có ngờ đâu bao vật đổi sao dời
Tình cũng thế. Tình đi vào ngõ cụt
Tôi mất em cuộc đời đầy hao hụt
Niềm vui không còn hiện hữu trong tim
Biết ở đâu nhưng không thể đi tìm
Bởi không muốn phật lòng em lần nữa

Dẫu khó lòng nhưng lời tôi đã hứa
“Để em an bình với hạnh phúc riêng
Tình chúng mình vẫn đẹp cách thiêng liêng”

Cũng như đã mấy năm rồi xa cách
Viết bài thơ nầy biết em có trách
Nhắc nữa làm chi làm khó lòng nhau
Nhưng mỗi khi nhìn trăng sáng canh thâu
Thì nỗi nhớ lại trở về quay quắt

Mùa trăng đầu năm 2020


« TRANG NHÀ »