Cảm Tạ 2020

ngày 8.12.20Trong chương trình Văn Học Nghệ Thuật đặc biệt cho Lễ Thanksgiving 2020, Yên Sơn ứng khẩu đọc một bài thơ ngắn nhằm gửi đến thính giả của Saigon-Dallas Radio 1600AM.

Xin cảm tạ đồng hương đài Saigon-Dallas
Đã bao năm vẫn theo dõi, lắng nghe
Xin cảm tạ toàn Ban Giám Đốc
Luôn siêng năng khuya sớm đi, về
Và cảm tạ đất nước nầy dung dưỡng
Mở rộng vòng tay từ mất nước, xa quê
Tôi xin nguyện giữ một lòng son sắt
Khi quê hương hết Cộng sản sẽ quay về

Thanksgiving 2020


« TRANG NHÀ »