Mưa Đầu Mùa 2020

ngày 15.10.20


Hôm nay thu đã về ngang
Bên hiên lá vàng đã rụng đầy sân
Gió lùa vang vọng khánh ngân
Mưa thu từng giọt rưng rưng đầu cành


« TRANG NHÀ »